"Am ieşit din mine ca să păşesc mai departe..."*MiRcEa ELiAdE(1907-1986)

luni, mai 09, 2016

De la Monarhia Universală a lui Dante la vizionarismul lui Hugo...

"Va veni ziua când armele vor cădea din mâini şi bombele tunurilor vor fi înlocuite cu cuvântul şi cu dreptul de vot universal al popoarelor... Va veni o zi când tunurile nu se vor mai vedea decât în muzee şi lumea se va mira că au fost vreodată cu putinţă. Şi va veni ziua când vom vedea două grupări uriaşe: Statele Unite ale Europei şi Statele Unite ale Americii dându-şi mâna prietenească peste ocean..." 
(Victor Hugo - Paris, 1849)
---------------
Multele războaie care au măcinat Europa ani şi ani la rândul nu puteau inspira minţile luminate decât în căutarea păcii şi a înţelegerii eterne... Dante se gândea la o Putere supremă, care să soluţioneze neînţelegerile monarhilor europeni, pe baza respectării „diversităţii de popoare şi obiceiuri“. În lucrarea sa "De Monarchia" prezintă ideea unificării sub o monarhie unică, inspirată din ceea ce odinioară fusese marele Imperiu roman...
„Marele proiect al lui Henric al IV-lea“, trei secole mai târziu, vorbeşte  despre o Europă alcătuită din 15 state independente (şase monarhii ereditare, şase monarhii elective şi trei republici federale), condusă de 7 consilii, dintre care 6 având competenţe şi sedii regionale; cel de al şaptelea, „Consiliul foarte creştin“ sau „Consiliu al Europei“ urma să se ocupe cu probleme de interes comun şi trebuia să cuprindă delegaţi din toate statele participante la uniune. În sprijinul acestui consiliu se prevedea şi o armată comună. Superb!
Etc, etc... Toate aceste viziuni s-au derulat de-a lungul a mai bine de şase secole, deci conceptul "Europei unite" n-a constituit o noutate la momentul înfăptuirii sale. Să-i dăm, aşadar, lui R. Schuman ce-i al lui, dar să nu-l bănuim de originalitate. Putem, însă, să-l credităm cu multă determinare, cât şi cu înţelepciunea de-a cerceta ceea ce minţile europene luminate au gândit înaintea lui. Asta e ceva...