"Am ieşit din mine ca să păşesc mai departe..."*MiRcEa ELiAdE(1907-1986)

luni, martie 25, 2013

Despre școala românească...


Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va
fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori[1])

Copiii sunt și viitorul României, ca al oricărei nații. Lumea de mâine poate exista sau nu în funcție de cum ne creștem și educăm urmașii: poate fi o lume a progresului, a păcii și înțelegerii, sau poate fi doar o lume plină de conflicte, de ură și distrugeri.
Prezentul în care trăim nu este deloc pașnic, însă grija pentru educație și pentru copii poate reprezenta o soluție, o speranță si un prilej de armonie la nivel național și internațional. Devine tot mai necesară identificarea de soluții pentru ca toți copiii să aibă acces la educație și să participe la viața socială, să se integreze în societate și să fie cât mai adaptați. Acesta este nu doar un drept al tuturor copiilor, ci și o obligație a tuturor adulților.
Lumea de azi se află într-o permanentă schimbare, iar soluțiile pentru nenumăratele sale probleme trebuie să fie rapide și complexe. Tinerii trebuie educați să accepte și să înțeleagă aceste schimbări, dar și să le domine, ținându-le sub control. Vechii greci, exponenți ai civilizației și culturii europene, ținteau spre tânărul armonios fizic, sufletește și educațional, capabil să genereze schimbarea în bine a societății. Peste milenii, sistemele educaționale nu vor mai avea de ales: vor trebui să găsească soluții pentru educarea unui tânăr capabil să stăpânească această schimbare fără, însă, a se neglija armonia sa sufletească, respectul și dragostea pentru adevăr și valoare.
Se impune o permanentă reînnoire, completare și adaptare a sistemului de educație și a învățământului, o perpetuă inovație și creație în demersul didactic, căci "Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă."(J. Dewey[2]).
De altfel, iată ce spunea acest mare pedagog american acum mai bine de un secol (1900) despre educația tinerilor:
1.      Materiile trebuie să fie concordante cu interesele copilului și centrate pe elevi nu pe teme;
2.      Atmosfera școlii trebuie să fie democratică;
3.      Sarcinile trebuie să fie relatate copilului, sprijinite pe experiența sa și oferite atunci când el este gata pentru ele;
4.      Învățarea devine reală când se problematizează pentru copil materialul;
5.      Experiența școlară să se convertească nu doar în performanțe academice, ci să impregneze tânărului un spirit de investigație și să-l pregătească totodată pentru participarea activă la locul său în comunitate.
Sună nou? Aș zice că deloc… Aș zice, mai degrabă, că ne-am întors, în drumul nostru de căutare a idealului educațional, la origini, dar nu la cele ale începutului de veac XXI, ci la cele ale vechilor greci, încercând să armonizăm deziderate vechi de când civilizația cu noua eră a tehnologiei și-a informației…
Cum văd eu școala românească în viitor? Dacă în celălalt referat, ”Școala viitorului”, abordam desfășurarea demersului educațional dintr-o perspectivă modernă, în pas cu noile descoperiri tehnologice și informaționale, acum am să fiu sinceră față de mine însămi, în primul rând, spunând că încerc să văd școala românească cu speranță… Nu mă refer la pregătirea cadrelor didactice, ci la dezinteresul și /sau delăsarea care-au devenit aproape o politică națională în ultimii ani, vis-à-vis de realele priorități ale sistemului românesc de educație: școli moderne, nu școli cu pereți din chirpici, luminate cu opaițurile bunicilor și încălzite cu sobe improvizate… Grupuri sanitare igienice, nu toalete în haznalele cărora să-și găsească sfârșitul trupuri plăpânde de mici învățăcei… Clase cu normative care să țină seama cu adevărat de interesul elevului și nu de viziunile ”reformiste” ale unui ministru sau ale altuia, sau de politici de austeritate inventate de politruci… Părinți responsabili și interesați de soarta copiilor lor, nu părinți agresivi verbal și chiar fizic, în încercarea de-a-și masca astfel propriile eșecuri în educarea celor cărora le-au dat viață… O mass-media nu cu un fals rol moralizator, ci ca sprijin real întru cultivarea respectului față de școală și față de dascăli. O societate în care să fie promovată meritocrația și nu falsele valori… Sunt doar câteva din tarele parcă perpetue ale sistemului educațional românesc și ale societății românești în general, și nimic viabil nu se va putea clădi până când aceste probleme reale nu vor fi rezolvate.
 Iată câteva direcții în care cred că trebuie să se acționeze fără amânare și pe care am să le enumăr în ordinea descrescătoare a priorității acestora:
o        Promovarea securității, a sănătăţii şi a stării de bine a elevului în cadrul școlii. Fără doar și poate, violența care a găsit chiar în școală o ușă deschisă, trebuie stopată până nu e prea târziu, printr-o politică la nivel național și prin conlucrarea tuturor factorilor responsabili în acest sens: familia, școala, poliția comunitară, comunitatea socială și religioasă, mass-media.
o        Mai mult ca oricând trebuie să se pună accentul pe o educaţie de calitate făcută cu dascăli de calitate, în școli măcar decente din punct de vedere al bazei materiale, o educație care să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii esenţiale în opinia lor: şcoala viitorului trebuie să le placă, dar să fie şi eficientă.
o        Întrucât trăim în plină eră a tehnologiei, a vitezei de comunicare și a internetului, o altă prioritate o reprezintă informatizarea, utilizarea softurilor educaționale în procesul instructiv- educativ. Se impune, așadar, o investiție costisitoare în infrastructura școlară, dat fiind că încă mai există în România localități neracordate la electricitate…
o        Școala este datoare să descopere, să cultive și promoveze creativitatea ca factor indispensabil în dezvoltarea competențelor personale, antreprenoriale și sociale, prin învățarea pe tot parcursul vieții. Elevul trebuie să fie încurajat să gândească independent, să îşi asume riscuri şi responsabilităţi în demersul său spre formarea intelectuală.
o        De asemenea, într-o şcoală a viitorului, ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la învăţătură, indiferent de starea lor fizică, intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală. Principiul discriminării trebuie eliminat, precum şi cel al izolării copiilor cu nevoi speciale. În România însă, principiul incluziv este încă timid. Experienţa ţărilor europene demonstrează cu rezultate concrete că acest lucru este realizabil. Totuși, educația incluzivă nu trebuie să excludă grija noastră pentru educarea elevilor supra-dotați.
o        Înființarea unei rețele de ”școli de excelență”, cu o bază materială impecabilă și cu profesori de înaltă ținută morală și profesională, capabili să ofere o educație corespunzătoare unor tineri elevi atent selectați din cadrul învățământului de masă, încă din primii ani de școlaritate. România are nevoie de o populație cât mai educată, dar are, mai ales, nevoie de vârfuri capabile să acționeze în diverse poziții ”cheie” din spectrul guvernamental, economic, științific, etc., spre beneficiul întregului popor.
o        O altă iniţiativă a şcolii românești în viitor ar trebui să urmărească nu numai creşterea performanţei şcolare, ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea mediului de învăţare şi de predare. Pentru atingerea acestui obiectiv, copiii şi tinerii trebuie să fie implicaţi activ, integrând ceea ce li se predă cu propria lor experienţă de viaţă. Ne-am obișnuit, mai ales în ultimii ani, să-i învățăm pe elevi de toate și nimic, în fond, care să le slujească cu adevărat în viață…
    Fără o politică națională coerentă și precisă, în care educația să reprezinte o prioritate de grad ”zero”, multitudinea de idei și sugestii emise de dascălii acestei nații,  majoritatea pertinente și bazate pe experiență proprie îndelungată,  nu vor reprezenta decât o risipă inutilă de inteligență …
[1] Maria Montessori (1870— 1952) a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa (Școli Montessori).
[2] John Dewey (1859 -  1952) a fost un filozof, psiholog și pedagog american. Aparține grupului de psihologie funcționalistă care a activat la Școala de la Chicago. Poziția sa se detașează ca instrumentalistă. A avut preocupări speciale pentru problemele educației copilului.